Nu kan du fimpa var som helst med gott samvete

Nanobin AB

År 2005 blev det förbjudet att röka inomhus i på serveringsställen. Därmed flyttade en stor del av rökandet – och fimpandet – ut på gatan.

En av tre cigarettfimpar hamnar aldrig i soporna.

Cigarettfimpar är idag det mest förekommande skräpet i stan, i parker och på stränder. Hela 1 miljard fimpar slängs varje år på gator och torg i Sverige.

Cigarettfimpar innehåller bland annat de farliga kemikalierna; kadmium, arsenik och bly. När en cigarettfimp kastas i naturen så läcker dessa kemikalier ut i miljön och förorenar jord och vattendrag.

Av allt skräp i stadsmiljöer så kommer 80 procent från tobaksrelaterade produkter som cigarettfimpar, cellofan och cigarettpaket.

Idag finns det 1 miljon rökare i Sverige och 4,6 miljoner rökare i Norden. Varje rökare kastar i genomsnitt tre cigarettfimpar om dagen på gator och torg. Detta resulterar i hela 375 miljoner kastade cigarettfimpar per dag inom EU.

Detta nedskräpande innebär stora kostnader för samhället. Sverige spenderar 2,6 miljarder kronor per år på att städa bort fimpar från gator och torg, varav 220 miljoner kronor krävs för att städa upp i Stockholm. Alla länder inom EU spenderar totalt 130 miljarder per år på fimpstädningen.

Det slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. I de skräpmätningar som gjordes i större tätorter 2019 stod fimparna för 65% av allt skräp. Snus kommer på andra plats med 14%. Totalt står alltså nästan 80% av alla skräpföremål från cigaretter och snus.

Det kan ta upp till 15 år för en cigarettfimp att brytas ner.

Vissa skräp som plastpåsar, fimpar och PET-flaskor finns kvar i naturen mycket länge. De försvinner ”för ögat” men efterlämnar små mikroplastpartiklar som stannar kvar i naturen och i havet i hundratals år.

Fickaskfatet

Nanobin AB har utformat en liten och praktisk produkt för att alla cigarettrökare ska kunna ta ansvar för sina fimpar i samband med sitt utomhusrökande.

Fickaskfatet Nanobin är en luktfri och flamsäker behållare som rymmer 15-20 fimpar. På insidan av behållaren sitter en syreätare som gör tuben brandsäker.

Fimpen trycks ned med glöd i behållaren och återsluts sen med locket. När behållaren är full kastas den i papperskorgen för brännbart avfall. Fickaskfatet Nanobin kan enkelt bäras i väskan eller fickan.

För en fimpfri miljö.
Nanobin fickaskkoppen

Får plats i fickan

Liten nog att få plats i fickan bredvid tändaren. Inte större än ett cigarettpaket.

Upp till 20 fimpar

Stor nog för att rymma 20 fimpar.

Smart

Nanobin släcker fimpen åt dig och luktar inte.

Öppna, fyll den, släng den

När Nanobin är full slänger du den helt enkelt och säkert i närmsta papperskorg.

150000 st
fimpar/sekund skräpar ner

1120000 st
fimpar fimpade i Nanobins

”Det bästa jag vet är när min Nanobin är full och jag kan gå och köpa en ny igen. Så smart!”

– Nina